COM ARRIBAR

Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)

C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona
Telèfon : 93 204 34 12
e-mail: info@tatcat.com

Horari D'oficines: de dilluns a divendres. 9.30h a 14.00h14, 16, 66, 68, 70, 72, H-6
L6 (Tres Torres)