FUNDACIÓ
Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic (FPCAT)

La Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic (FPCAT) és una institució promoguda pel Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d'Economistes i el Col·legi d'Enginyers Industrials, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. En el seu patronal s'han incorporat ASINCA (Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya) i ACEC (Associació Catalana d'Empreses Consultores)


La finalitat de la FPCAT és, segons s'exposa en l'article 6 dels seus estatuts, promoure i fomentar l'arbitratge com a sistema eficaç per a la resolució de controvèrsies. Per a l'acompliment d'aquesta finalitat, podrà realitzar, entre d'altres, les activitats següents:

Promoure la conciliació i l'arbitratge com a instruments per resoldre les qüestions que sorgeixin en el tràfic mercantil, en l'àmbit dels assumptes de naturalesa tècnica i de negocis en general, així com en les seves vinculacions i relacions jurídiques, i respecte de les quals, els particulars tinguin poder de disposició.


Administrar les conciliacions i els arbitratges de dret o equitat que li siguin encomanats i designar-ne els àrbitres.


Formar i becar persones interessades en l'arbitratge.


Realitzar estudis, edicions i publicacions sobre temes d'arbitratge.


Atorgar premis i qualsevol mena de subvencions econòmiques per promoure o ajudar en les tasques abans esmentades.