PRESENTACIÓ

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) és un òrgan de la Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic (FPCAT), promogut pel Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d'Economistes, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials i Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports. La seva funció consisteix a fer que, quan les parts interessades estiguin enfrontades, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge del Tribunal, el qual designa els àrbitres la tutela i l'administració de l'arbitratge i obliga des d'aquest moment les parts al compliment de la resolució arbitral.


La constitució d'aquest tribunal, que dóna preferència a la voluntat de les parts, té com a objectiu l'estalvi de procediments i de costos judicials, tot estalviant, sempre que sigui possible, l'accés de les parts en conflicte als tribunals ordinaris de justícia.


Un dels principals avantatges de l'arbitratge enfront del procés judicial és ser un procediment àgil i breu en el qual les parts poden participar-hi voluntàriament.
Els "laudes" (resolucions) que dicti el Tribunal Arbitral són inapel·lables i només podran ser recorreguts davant dels òrgans judicials per defecte de forma.


El TATC està integrat per:


President:
   Joan Vallvé Ribera

Vocals:
   Josep Bernis Calatayud
   Francesc Labastida i Azemar
   Pedro Maqueda de Anta
   Joan Ràfols Esteve

Secretari:
   Gemma Forns


Els quatre vocals representen cada un dels quatre Col·legis Fundadors, Economistes, Arquitectes, Enginyers Industrials i Enginyers Camins Canals i Ports respectivament.