LES TARIFES DE REFERČNCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL TČCNIC DE CATALUNYA

Obertura i registre:
Despeses d'obertura i registre d'expedient
>> 300 €.


Honoraris i despeses:
QUANTIA EN LITIGI MÍNIM MŔXIM
   
Fins a 20.000     1.600 3.600
de 20.001 a 50.000 3.600 6.500
de 50.001 a 100.000 6.500 8.000
de 100.001 a 200.000 8.000 12.000
de 200.001 a 600.000 12.000 24.000
  Superior a 600.000 24.000 Segons cas
Honoraris d'ŕrbitre i despeses administratives, que és reduiran cas de no realitzar-se íntegrament l'arbitratge.